Osaamistason kartoitukset

Autoalalla organisaatioiden hallittu johtaminen toimii hyvin moniulotteisesti ja on kaikilta osa-alueiltaan erittäin haastavaa. Yksi haaste monien joukossa on henkilöstön osaamistason tasapuolinen kehittäminen ja laadunvarmistus.

Oppiminen on yksilöllistä ja pelkästään koulutuksiin osallistumista ohjaamalla tasaista kehitystä on vaikea saavuttaa. Yksi työkalu organisaation osaamistason ohjaukseen on säännöllisesti toteutettu osaamisen kartoitus.

Meillä on ainutlaatuiset välineet ja monipuolinen kokemus korjaamohenkilökunnan osaamisen kartoitukseen ja kilpailujen järjestämiseen.

Kartoituksen toteutus voi olla:

    • työnkuvaa ja yksilön omia mieltymyksiä mittaava

    • tietopuolista osaamista mittaava

    • työnäyttöjen avulla käytännön osaamista mittaava

Kartoituksella muodostuvan informaation avulla kyetään ohjaamaan koulutusten sisältöä ja kapasiteettia. Kouluttaja voi tutustua ryhmän osaamiseen ennen koulutustilaisuutta, jolloin ryhmien kokoonpanoa ja opetuksen painotuksia on mahdollista optimoida jopa yksilötasolla.

Kartoittamisen avulla myös toimipisteiden esimiehille muodostuu mielikuva yksikön vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa organisaation yhteisiin tavoitteisiin.

Kartoitus räätälöidään organisaation tarpeisiin ja kerättyä informaatiota käsitellään luottamuksellisesti.