HotLine

Motto: "Osaaminen ei keneltäkään jakamalla vähene!"

Asiaksorganisaatiot voivat jakaa järjestelmän avulla myös tiedoteluonteista informaatiota autotekniikkaan, lainsäädäntöön tai testaustekniikkaan liittyen. Tekstimuotoisen informaation lisäksi voidaan vikatapauksiin ja tiedotteisiin liittää tiedostoja kuten valokuvia, signaalikuvia, videota, jne.

hmvHotLine on paljon enemmän kuin netin tyypilliset keskustelusivut. hmvHotLine käyttäjät ovat kaikki ammattilaisia ja vikatapaukset ovat Suomalaisia ongelmia, eroaahan autokantamme ja autojen käyttöolosuhteet merkittävästi esim. Saksan markkinoista.

hmvHotLine on vuodesta 2003 toiminut Suomalaisten autoalan ammattilaisten muodostama verkkoyhteisö.

hmvHotLinen keskeisin toiminto on vikatapaus foorumi, jossa käyttäjät yhdessä hmvHotLine päivystäjien kanssa ratkovat käytännön ongelmia autoissa. Ratkenneet vikatapaukset tallentuvat tietokantaan. Vikatapaustietokantaa voidaan myöhemmin hyödyntää vastaavissa ongelmissa.